Halden

Storgata 5, 1767 Halden

Interpreting

+ 47 69 18 33 33 
tolkno@semantix.no

Translation

+47 22 20 52 10
oversetting@semantix.no